Etisk handel

0

Emcom ønsker å være en ansvarlig aktør som tar sitt samfunnsansvar innen etisk handel. Vi skal ha fokus på mer enn kun det kommersielle. Vår virksomhet skal respektere mennesker, samfunn og miljø. Dette skal vi kreve av oss selv og av våre samarbeidspartnere og leverandører. Av den grunn er Emcom medlem i Etisk handel Norge, en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. Organisasjonen bidrar med ressurser og veiledning, samt påser at vi følger opp våre forpliktelser.

 

Våre leverandører og partnere kan forvente av oss at vår forretnings- og innkjøpspraksis styrker, ikke undergraver, deres mulighet til å levere på kravene vi stiller til forhold for mennesker, samfunn og miljø. Emcom etterstreber alltid samarbeid som utgangspunkt. Vi vil likevel avslutte forretningsforhold eller annet samarbeid dersom vår leverandør eller partner ikke møter våre forventninger til bærekraftig forretningspraksis.

 

 

Våre retningslinjer for etisk handel

Våre retningslinjer for leverandører

Våre retningslinker for leverandører - Supplier Code of Conduct (Engelsk versjon)

EE-avfall og batterier

0

Emcom er medlem av Norsirk som er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall, samt batterier. Du som privatperson kan levere EE-avfall av samme type som vi selger, gratis til oss. Samme type avfall kan du også levere gratis til kommunale gjenbruksstasjoner for gjenvinning.

 

Miljøsertifikat EE-produkter

Miljøsertifikat batterier

Grønt punkt

0

Vi er også medlem av Grønt Punkt Norge som er hele Norges retursystem for emballasje. De sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong, bølgepapp og treemballasje.

 

Medlemsbevis