Varsling/Whistleblowing

0

Velkommen til varslingsportalen for EMCOM AS

Den gir alle ansatte i Emcom, samt ansatte hos leverandører og produsenter, kunder og andre berørte, mulighet til å varsle om kjennskap eller mistanke om alle former for kritikkverdige forhold. Varslingen kan gjøres på en trygg måte enten anonymt eller med navn gjennom den digitale portalen mittvarsel.no.

 

Vi ønsker å få kjennskap til kritikkverdige forhold i virksomheten eller hos våre leverandører.

 

Klikk her for å lese mer og evt. opprette et varsel.

 

 

Welcome to the EMCOM's whistleblowing portal

It gives all employees of Emcom, as well as employees of suppliers and manufacturers, customers and other affected parties, the opportunity to report knowledge or suspicion of all forms of censurable conditions. The notification can be made in a safe manner, either anonymously or by name through the digital portal mittvarsel.no.

 

We want to gain knowledge of censurable conditions in our business or at our suppliers.

 

Click to read more and start a notification.