0

Rajant Kinetic Mesh

Rajant har spesialisert seg på radio-mesh ved hjelp av intelligente og mobile noder.

Rajant har med sin patenterte teknologi blitt markedsledende innen mesh til de mest krevende miljøene.

Kinetic Mesh® nettverket er ulikt alle andre trådløse mesh-nettverk som tilbys på markedet i dag. Løsningen gir trådløs bredbåndstilkobling for overføring av tale, data og video, som er enkel, skalerbar og feilfri.

 

Avanserte mobile nettverksnoder og sofistikert nettverksprogramvare

Det er svært få produsenter som kan tilby fungerende og problemfrie mesh-nettverk når det blir for mange noder i nettverket. Man har også utfordringer i miljøer som gruver, tunneler og containerhavner. Fysiske hindringer, f.eks. veggene i en lang og trang tunnel, maskiner som flytter seg, containere som lastes inn på havna etc., krever en robust løsning med flere alternative ruter.

 

 

 

Hvordan fungerer et Rajant Kinetic Mesh® nettverk?

Rajant løser dette ved hjelp av en kombinasjon av avanserte mobile nettverksnoder og sofistikert nettverksprogramvare. Mens tradisjonelle mesh-nettverk brytes ned etter hvert som noder legges til, blir et Kinetic Mesh nettverk sterkere med hver ny node. Alle nodene i et riktig oppsatt Kinetic Mesh nettverk har minst to ulike forbindelser på minst to forskjellige grensesnitt (min. to frekvensbånd/WiFi-radioer, samt Ethernet) til minst to andre noder i nettverket. Data sendes til enhver tid via den best tilgjengelige ruten og med svært lav forsinkelse. Hvis en forbindelse mellom to noder av en eller annen grunn faller ut, vil man umiddelbart finne en ny rute, evt. bytte grensesnitt. Det håndteres av den patenterte programvaren til Rajant, samt det faktum at hver node i et Kinetic Mesh nettverk, I motsetning til tradisjonelle meshingteknologier, kan handle selvstendig. De er ikke avhengig av noen hovedenhet som skal være «hjernen» i nettverket.

 

 

InstaMesh®

InstaMesh er en avansert, patentert protokoll utviklet av Rajant. Protokollen er implementert i samtlige  BreadCrumb-noder og vil sørge for at disse alltid finner den mest effektive veien mellom hverandre, selv når  nodene er i bevegelse. InstaMesh beregner kontinuerlig aktuelle ruter på bakgrunn av tilgjengelige trådløse og  kablede tilkoblinger og hvor raske de er. Hvis det f.eks. er brudd i forbindelsen mellom to noder på 2.4 GHz,  prøver man 5 GHz, evt kablet tilkobling. Dette skjer på lag 2 i OSI-modellen (Datalink-laget), noe som betyr at  man ikke bruker en LAN-kontroller eller rotnode. Det gir en mye mer effektiv og sikker løsning, med høy  båndbredde og svært lav forsinkelse.

 

Bruksområder

Rajant sine produkter brukes i ulike driftskritiske strukturer over hele verden. Typiske bruksområder er gruve-/tunneldrift, containerhavner, olje- og gassinstallasjoner, festivaler, autonome kjøretøy(droner etc) og roboter.

16.06.2022