0

Dekning og antennetyper

Ekstern antenne gir bedre dekning

Dagens rutere har relativt gode interne antenner. Likevel, en ekstern antenne vil som oftest utgjøre en stor forskjell hvis man ønsker bedre dekning og mer stabil kommunikasjon. Selv en liten antenne med nesten ingen forsterkning, kan gi mye bedre signal fordi en har mulighet til å plassere den på et høyere punkt.

 

Aller helst bør man velge en utendørs antenne med god forsterkning. En unngår i tillegg at signalene stoppes eller svekkes av vegger, tak og vindu da disse overføres fra antennen via antennekabelen og til ruteren.  Hastigheten og stabiliteten på 4G- og 5G-nettene avhenger veldig av kvaliteten på signalene du mottar, og med en god og riktig antenne kan du forbedre datahastigheten med mellom to til 10 ganger.  I tillegg vil en ekstern antenne utvide rekkevidden slik at du kan oppleve å få dekning på steder som ikke er på dekningskartene til operatørene.

 

Hva påvirker dekningen?

Selv om dekningskartet til din operatør viser at det skal være dekning i ditt område, kan du likevel oppleve mangelfull dekning eller ustabil kommunikasjon. Operatørene bruker kart som kun er veiledende. I tillegg vil man ofte skille på dekning innendørs og utendørs hvor dekningen utendørs stort sett er bedre enn innendørs. Hva er så med på å påvirke hvilken dekning du kan få?

 

  1. Frekvensen som brukes

Radiosignalene sendes på bestemte frekvenser. Jo høyere frekvens som benyttes, jo kortere rekkevidde har signalene, og jo lettere stoppes de av skog, husvegger etc. ice.net benytter per i dag 450 MHz og 800 MHz til sitt 4G-nett. Telenor og Telia bruker de tre båndene 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz og 2600 MHz til sine 4G-nett. På 5G så benytter operatørene per i dag 700 MHz og 3600 MHz.

 

  1. Avstand til basestasjonen

Det optimale er selvsagt at operatørens basestasjon som består av kraftige antenner, er i nærområdet. Hvor langt unna basestasjonen man kan befinne seg og likevel få dekning, avhenger av frekvensen operatøren benytter. På 450 MHz kan en basestasjon ha en rekkevidde på i praksis over 100 km. I motsatt ende av skalaen vil en basestasjon som sender på 2400 MHz, kun ha en rekkevidde på noen få km. 

 

  1. Topografi og vegetasjon

Alle typer hindringer mellom basestasjonen og deg, vil påvirke signalene og dermed dekningen. Fjelltopper og skog hindrer effektivt fri bane for radiosignalene. Til og med blader på trærne og snø bidrar til at signalene svekkes.

 

  1. Type hus

Type hus (eller båt/bil) som du er i, har stor betydning. Stål- eller betongvegger for eksempel, stopper signalene effektivt. Det samme gjør mange typer vinduer.

 

Hovedtyper av antenner

Det er to hovedtyper av antenner, rundstråleantenner og retningsstyrte antenner.

 

En rundstråleantenne stråler rundt hele sin omkrets, altså 360 grader. Den kan ha form som en stav eller stang og finnes i ulike lengder. Andre typer rundstråleantenner (bl.a. for kjøretøy) har ofte lavprofil- eller kuppelform. En rundstråleantenne kan bruke forskjellige basestasjoner i området og er derfor enkel å installere. Den vil automatisk koble seg til basestasjonen som gir best signal. Båter og biler må benytte rundstråleantenner da de hele tiden beveger seg i forhold til basestasjonene. En rundtråleantenne vil ikke være like kraftig som en retningsstyrt antenne da effekten fordeles rundt hele omkretsen i stedet for å konsentreres i én retning.

 

En retningsstyrt antenne stråler bare i en avgrenset sektor, for eksempel 30 grader på hver side av en rett linje som tenkes trukket ut midt fra antennen. En slik antenne må derfor peke mot den basestasjonen som gir best signal. Retningsstyrte antenner kan deles inn i to kategorier, panelantenner med utseende som en firkantet boks og LPDA-antenner (Log Periodisk Dipol Antenner) som av utseende minner om gammeldagse TV-antenner. En retningsstyrt antenne anbefales brukt på hus og hytter hvor man har fri sikt til basestasjonen.


 

Les mer om antenner

En mer detaljert og meget informativ artikkel/presentasjon om antenner, kan lastes ned her: A guide to antenna implementation & considerations

11.07.2022