0

Emcom XPOL-2

Emcom XPOL-2 er vår egen versjon av Poynting Antenna sin populære XPOL-2 4G-/5G-panelantenne. Dette er den mest solgte panelantenna for 4G- og 5G i Norge. XPOL-2 er en utprøvd, solid og meget populær antenne med kraftig forsterkning. Det finnes neppe noen andre panelantenner i markedet som gir like bra ytelse som denne antenna.

I dagens versjon av antenna som også støtter samtlige frekvensbånd som benyttes til 5G, har Poynting tatt i bruk en teknologi kalt «Artificial Magnetic Conductors» (AMC), samt en egen patentert design. Det gir et betydelig forbedret strålingsmønster og forsterkning. Selve antennehuset er av halogenfri og UV-bestandig ASA-plast og er grundig tettet med gummipakninger for å minimere risikoen for vanninntrengning. XPOL-2 er derfor meget godt egnet til bruk i et røft norsk klima og tåler å stå utendørs i mange år.

 

Hvordan stråler antenna?

XPOL-2 er en retningsstyrt antenne. Den stråler ca. 120 grader ut fra sin forside. Det betyr at man slipper å "treffe" basestasjonen helt nøyaktig.

 

 

 

 

Hva er forsterkningen?

Emcom XPOL-2 4G/5G gir en maks forsterkning på 9 dBi i 690-960 MHz båndet, 10 dBi i 1710-2700 MHz båndet og 11 dBi i "5G-båndet" 3400-3800 MHz. Antenna gir altså god forsterkning uansett hvilket nett du har tilgang til.

 

Hva er VSWR-verdien?

Like viktig som å sjekke forsterkningen og strålingsmønsteret til antenna, er det å se på hvilken VSWR-verdi antenna har. Seriøse antenneprodusenter dokumenterer dette. VSWR-verdien ("Voltage Standing Wave Ratio") indikerer hvor mye av effekten som reflekteres vekk fra antennen. Jo lavere verdi, jo bedre. Laveste mulige VSWR-verdi er 1.0, noe som betyr at all effekten mottas av antenna. En antenne bør ikke ha VSWR-verdi på over 2.5 i de frekvensbåndene som den skal dekke. XPOL-2 har en VSWR-verdi på 1.5 og lavere i 95% av de aktuelle frekvensbåndene.

 

 

 

MiMo-antenne

XPOL-2 er en 2 x 2 MiMo-antenne og består av to antenneelementer. Det betyr at det også går to antennekabler ut fra antennehuset. Disse er av typen HDF195, har en lengde på fem meter med en SMA-hankontakt montert i enden av kablene. Utenpå kontaktene er det hendige skruhylser som gjør det enklere å skru kontaktene inn på ruterens antenneporter.

Kablene kan forlenges (skjøtes), men det er viktig at den totale lengden på antennekablene ikke blir for lang. Jo lengre kabelen er, jo mer svekkes signalet. HDF195, har en dempning (signaltap) på ca. 0.34 dB per meter ved 800 MHz. Det betyr at med  totalt 10 meter kabel hvor skjøtekabelen også er av samme type, så har du et signaltap på ca. 3.4 dB. Forsterkningen fra antenna på det punktet hvor den er plassert, må derfor være mer enn 3.4 dB skal antenna gi noe positiv effekt.

 

Du kan likevel tillate deg å bruke relativt lang antennekabel på en retningsstyrt antenne med god sikt til basestasjonen. Forsterkningen fra antenna vil da mer enn kompensere signalsvekkelsen i kabelen. Det er også mulig å velge en tykkere og stivere antennekabel med mindre tap.